Twój koszyk

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU „HARIUS”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy www.harius.com.pl prowadzony jest przez spółkę HARIUS S.C. z siedzibą w Przemyślu przy ulicy Monte Cassino 16B/50, 37-700 Przemyśl, NIP 7952512745, Regon 180649229.
2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną poprzez Internet, na terenie Polski oraz za granicą.
3. Domena www.harius.com.pl jest własnością firmy HARIUS S.C.. Wszelkie znaki towarowe i graficzne które są umieszczone na stronie sklepu, a których HARIUS S.C. ma prawo korzystać są prawnie zastrzeżone.
4. Klient: pod pojęciem Klienta rozumie się osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub nie posiadającą takich zdolności a także osobę prawną albo jednostkę organizacyjną posiadająca lub nieposiadającą osobowości prawnej będącą stroną umowy kupna – sprzedaży, niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93) [dalej jako: Kodeks Cywilny].
5. Klient może kontaktować się ze sklepem: telefonicznie pod numerem telefonu (+48 794 277 708, internetowo poprzez formularz kontaktowy oraz mailowo poprzez adres biuro@harius.pl lub korespondencyjnie poprzez adres HARIUS S.C. ul. Monte Cassino 16B/50, 37-700 Przemyśl.
6. Sprzedający zapewnia, że towary oferowane przez sklep są nowe nie posiadają wad i są objęte gwarancją producenta.

II. CENY

1. Ceny zamieszczone na stronie internetowej sklepu harius.com.pl są cenami brutto i zawierają wliczony podatek VAT. Do wartości zakupu należy doliczyć koszt przesyłki (jeśli dotyczy).
2. Ceny są wyrażone w Złotych Polskich lub po skorzystaniu z opcji zmiany waluty są podawane w Euro.
3. Ceny zamieszczone przy produktach obowiązują do momentu wyczerpania zapasów.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, znajdujących się na stronach internetowych sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Dotyczy to szczególnie akcji promocyjnych i wyprzedaży.
5. W przypadku wyprzedaży i promocji (gdzie liczba towarów jest ograniczona) potwierdzone zamówienia będą realizowane w kolejności napływania, aż do wyczerpania zapasów.
6. Ceny i opisy produktów zamieszczone w sklepie, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ SKLEP harius.com.pl

1. Firma HARIUS S.C. za pośrednictwem sklepu harius.com.pl świadczy nieodpłatne usługi w zakresie:
– stałe konto Klienta w sklepie
– możliwość dokonywania zakupów poprzez Internet w tymże sklepie
– możliwość korzystania z opcji „koszyka” oraz przeglądanie dowolnie treści zamieszczonych na stronie sklepu
– prezentowania dopasowanych do ich zainteresowań ofert Klientom oraz Newsletter

2. Aby korzystać z konta na stronie sklepu „harius.com.pl” Klient zobowiązany jest:
– podać wyłącznie prawdziwe i aktualne dane wymagane w formularzu „rejestracja” i zaakceptowaniem rejestracji poprzez naciśnięcie ikony „Zarejestruj się”
– niezwłocznych aktualizacji danych, niezbędnych do rzetelnego zrealizowania zamówienia Klienta.
– terminowej zapłaty za świadczone przez sklep usługi (towar, transport).
– niezamieszczania w ramach sklepu, jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
– nie podejmować czynności takich jak: umieszczanie na stronie internetowej niechcianej informacji reklamowej (handlowej), oraz treści naruszające przepisy prawa (treści bezprawne).
– niepodejmowania nieuprawnionego zmieniania treści dostarczonych przez sklep a zwłaszcza opisów i cen podanych przez sklep harius.com.pl

IV. WARUNKI ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻY

1. Sprzedawca HARIUS S.C. umożliwia składanie zamówień na oferowane towary drogą:
a. Internetową – poprzez sklep internetowy www.harius.com.pl
b. Przez Biuro Obsługi Klienta:
– telefonicznie
– mailowo
– za pomocą strony na Facebooku„HariusFlyfishing”
2. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a sklepem harius.com.pl następuje po uprzednim złożeniu zamówienia przez Klienta.
3. Sklep na stronie internetowej „www.harius.com.pl” umożliwia Klientowi zakup towarów w  następujący sposób:
a. Klient wybiera z dostępnego asortymentu produktów, towary go interesujące poprzez dodanie ich do koszyka zamówienia.
b. Następnie przechodzi do formularza zamówienia, poprzez naciśnięcie przycisku „Realizuj Zamówienie”
c. Aby sklep mógł zrealizować zamówienie, klient musi podać następujące (poprawne) dane:
– adres poczty internetowej
– imię i nazwisko
– telefon kontaktowy
– adres wysyłki (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer mieszkania/domu)
d. Jeżeli dane do faktury/rachunku różnią się od adresu dostawy należy wypełnić rubryki dotyczące adresu do faktury.
e. Zamawiający wybiera jeden z dostępnych przez sklep harius.com.pl  sposobów dostawy

V. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Klient wybiera formę zapłaty spośród dostępnych na stronie sklepu:
– przelew bankowy
– za pobraniem
– sprzedaż na raty
– płatności elektroniczne za pomocą serwisów płatniczych.
2. Podczas wyboru formy zapłaty zamawiający może zostać przekierowany do zewnętrznego dostawcy usług płatniczych w celu realizacji zapłaty.
3. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę zamawianych towarów lub usług oraz ewentualnych kosztów przesyłki

VI. DOSTARCZENIE ZAMÓWIENIA

1. Po dokonaniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość mailową w celu potwierdzenia danych i aktywowania złożonego zamówienia.
2. W przypadku braku niektórych lub wszystkich towarów w ramach zamówienia, Biuro Obsługi Klient skontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia przez klienta chęci realizacji zamówienia w części, w jakiej oferent zgodził się przyjąć ofertę zawarcia umowy sprzedaży.
3. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po naciśnięciu linku aktywacyjnego przez Klienta.
4. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zamówienia tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, potwierdzającej realizację zamówienia. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres email.
5. Zamówienie zostaje wysłane do Klienta drogą uprzednio przez klienta wybraną.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
2. W celu odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na jeden z poniższych adresów:
a. „HARIUS S.C.” Ul. Monte Cassino 16B/50 37 – 700 Przemyśl Polska; lub
b. biuro@harius.pl
3. Okres odstąpienia od umowy zaczyna się w momencie objęcia w posiadanie zamówionego towaru przez Klienta.
4. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić pieniądze do 14 dni od odstąpienia od umowy.
5. Pieniądze zostają zwrócone tą samą drogą, chyba że zamawiający wyraźnie się zgodził na inny sposób zwrotu pieniędzy.
6. Zamawiający po odstąpieniu od umowy ma obowiązek odesłania towaru w ciągu 14 dni, na adres sklepu: „HARIUS S.C.” Ul. Monte Cassino 16B/50 37 – 700 Przemyśl, Polska.
7. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

VIII.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I ROSZCZEŃ

Klient ma następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. Klient ma możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
2. Klient może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między klientem, a sprzedawcą.
3. Klient ma możliwość otrzymania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
4. Klient ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest również źródłem informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

IX.  REKLAMACJE

1. Wszystkie towary posiadają rękojmię lub gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy.
2.  Wadliwy towar należy bezpiecznie zapakować w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie. Należy również dołączyć kserokopię dowodu zakupu oraz kartę gwarancyjną (jeżeli produkt posiada) i odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:  HARIUS S.C., ul. Monte Cassino 16B/50, 37-700 Przemyśl.
3.  Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący.
4.  W przypadku towarów wadliwych lub uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia uszkodzenia mailem w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
5.  Koszt przesyłki ponosi reklamujący, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
6.  Przy wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości prosimy o korzystanie w pierwszej kolejności z poczty e-mail: biuro@harius.pl

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe klienta są przetwarzane przez sprzedawcę jako administratora, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych odnośnie przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub zwane RODO), ustawą o ochronie danych osobowych a także.
2. Sprzedawca wykorzystuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
3. Klient podaje dobrowolnie dane osobowe w celu zawarcia umowy sprzedaży lub założenia konta.
4. Klient w każdej chwili ma możliwość edytowania/poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych.
5. Dane klienta mogą być przetwarzane podczas realizacji umowy sprzedaży, oraz w celu informowania klienta o aktualizacjach sprzedawcy (nowości, promocje, wyprzedaże, itp.)
6. Serwis korzysta z plików cookies.
„Ciasteczka (ang. cookies) – to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających (Wikipedia). Nasze pliki cookies nie zawierają danych osobowych”.
7. Pliki cookies wykorzystywane w naszym serwisie.
a. Pliki służące od realizacji usług i zapewniające bezpieczeństwo danych. Pliki w których zapisywana jest sesja użytkownika – dzięki temu użytkownik może dokonywać zakupów w naszym sklepie.
b. Pliki dostosowujące parametry (wygląd) strony wg ustawień użytkownika. Np. po ustawieniu określonego wyglądu strony wygląd taki jest zapamiętywany w plikach cookies i użytkownik nie musi za każdym razem ustawiać tych parametrów.
c. Pliki cookies informujące nas o statystyce odwiedzin strony, np. pliki cookiesgoogleanalistics. Pliki te informują nas o ilości odwiedzin, źródłach odwiedzin użytkowników. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiednio dostosować nasz serwis do potrzeb użytkowników.
d. pliki cookies mierzące skuteczność naszych reklam w Internecie. Dzięki tym plikom jesteśmy w stanie dostosować reklamy dla naszych klientów i mierzyć ich skuteczność.
8. W każdej chwili możesz wyłączyć pliki cookies w ustawieniach przeglądarki (należy pamiętać, że w takim wypadku nie będziesz w stanie dokonywać zakupów, a funkcjonalność strony zostanie znacząco ograniczona)

XI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
2. W stosunku do Klientów niebędących konsumentami, sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne formy płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
3. Z chwilą wydania przez sprzedawcę produktu (towarów) przewoźnikowi, na Klienta niebędącego konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z produktem (towarami) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu (towarów), które powstały od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi. Sprzedawca nie odpowiada również za opóźnienia w przewozie przesyłki.
4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
5. Ani sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków chyba, że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
6. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny, oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.
8. W odniesieniu do Klientów niebędących konsumentami sprzedawca może dokonać zmiany regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWA

1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.
2. Wszelkie umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim
3. Treść regulaminu jest dostępna pod adresem „http://harius.com.pl/regulamin”
4. Korzystanie ze sklepu internetowego „HARIUS S.C.”, jak i kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta, może być powiązany z koniecznością poniesienia kosztów z siecią internetową lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z taryfą operatora, z jakiego korzysta Klient.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

ŻYCZYMY  UDANYCH  ZAKUPÓW

Wybierz Walutę